Vztahuje se GDPR i na Vás?

"GDPR se vztahuje na všechny fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentury nebo jiné subjekty, které shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje. Velikost subjektu a počet zaměstnanců zde nehraje žádnou roli."

Musíte se někde registrovat?

"Nemáte povinnost registrace. Úřad na ochranu osobních údajů má status nezávislého dozorového úřadu."

Jaká technická opatření musíte přijmout?

"Nemusíte pořizovat speciální software a hardware, pokud Váš stávající odpovídá běžným standardům zabezpečení. Užívaný software by měl ideálně pocházet od spolehlivého dodavatele, který garantuje soulad s GDPR."

Vztahuje se GDPR i na údaje, které jste zpracovávali do teď?

"Na tyto kontakty se GDPR vztahuje. Starší souhlas bude vyhovující za předpokladu, že způsob jeho udělení bude v souladu s GDPR. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých údajů a tento souhlas byl udělen svobodně a byl konkrétní, informovaný, jednoznačný a ničím nepodmíněný. Lze předpokládat, že v řadě případů tato podmínka splněna nebude, zejména tehdy, kdy byl souhlas součástí související smluvní dokumentace nebo byl podmínkou pro čerpání služeb."

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Data Protection Officer - DPO

•   PRO   MALOU   A   STŘEDNÍ   FIRMU NASTAVÍME   KOMPLEXNÍ   A   ÚČINNOU   OCHRANU   DAT   •

•   DOPORUČÍME   VÁM   KVALIFIKOVANÉHO   POVĚŘENCE   PRO   GDPR   •

Jste firma a hledáte kvalifikovaného Pověřence pro GDPR?   Jste Pověřenec pro GDPR a nabízíte služby?

V našem DPO-Registru nabízíme propojení poptávky a nabídky služby Pověřence pro GDPR.

Zaregistrujte se u nás:


 

· provedeme identifikaci, analýzu a kvantifikaci vašich rizik ·

· určíme priority pro remediaci rizik ·

· naučíme vás/ukážeme vám konzistentnímu přístupu k rizikům ·

· naučíme vás/ukážeme vám, jak převést rizika na peníze ·

 


 

•   kontaktujte nás na info@prodsm.cz nebo tel.: +420 724 054 267   •