Jsme tým specialistů na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat

•   PRO   MALOU   A   STŘEDNÍ   FIRMU   NASTAVÍME   KOMPLEXNÍ   A   ÚČINNOU   OCHRANU   DAT   •

•   MÁME  15  LETÉ  ZKUŠENOSTI  SE  SPRÁVOU  BEZPEČNOSTNÍ  ARCHITEKTURY  NADNÁRODNÍCH  KORPORACÍ   •

NÁŠ   TÝM   BEZPEČNOSTNÍCH   EXPERTŮ

Tomáš, 35 let

Je expertem na kybernetickou bezpečnost s 15 lety praxe práce jak v mezinárodních korporacích, tak malých a středních firmách, kde se podílí na projektech zaměřených na řízení a správu bezpečnosti dat, compliance, analýzy rizik, penetrační testování, a bezpečnostní audity. Je držitelem certifikací ITIL (řízení a správa IT služeb), OSCP (penetrační testy) a Open FAIR (analýza rizik).

Filip, 34 let

zkušený IT konzultant s 13letou praxí, specialista na Information Security, IT Infrastructure a IT Governance.

Kybernetické bezpečnosti se plně věnuje 6 let. Podílel se na rozvoji klíčových IT projektů v nadnárodních korporacích, mimo jiné v Accenture, ING a PwC.

Jeho specializací v Information Security je ISMS design a implementace (ISO 2700x), Strategie a Security Program Development, Vulnerability Management, Compliance a Risk management, holistické hodnocení bezpečnosti, zavádění a implementace security frameworku a bezpečnostní architektura.

Lukáš, 37 let

15 let praxe v IT se zaměřením na datové sklady, Business Intelligence, reporting a vývoj webových aplikací. Pro nadnárodní korporace vyvíjí a udržuje nástroje pro vulnerability a patch management. Podílí se na řadě projektů pro státní instituce v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Jiří, 37 let

12 let praxe v IT, v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je držitelem platných licencí ITIL, CCNA a CCNA-Security. Pro mezinárodní korporace řídí projekty zaměřené na vývoj globální služby vulnerability management včetně remediace. Specializuje se na administraci a řešení problémů s antiviry, firewally, IPS systémy, vývoj služeb, SOC, penetrační testy, přípravu na bezpečnostní audit, revize a tvorbu standardů.