Vyplňte, prosím, dotazník,

umožníte nám tím sestavit pro Vás

nabídku našich služeb skutečně "na míru".

V případě, že považujete

informace z dotazníku za důvěrné,

navrhujeme podepsání "Dohody o mlčenlivosti".

Dotazník k získání podkladů pro nabídku Analýzy rizik