5 věcí, které musíte znát, abyste mohli efektivně řídit bezpečnost

Publikováno: 2. května 2021

 

1. Co jsou moje klíčová aktiva?
Nejdřív je potřeba si ujasnit, co a proč chci chránit. Nikdy nelze ochránit všechno proti všem, proto je identifikace „korunovačních klenotů“ základem pro efektivní řízení bezpečnosti. Hlavně na začátku se tím zabráníte tomu, aby vás zahltily problémy, informace a dodavatelé.

2. Jaká rizika hrozí mým aktivům?
Kde není riziko, není potřeba bezpečnost. Banální fakt, který uniká spoustě lidí a vede k plýtvání zdroji.

3. Která rizika jsou pro moje podnikání nejvyšší?
Riziko znamená potenciální (většinou finanční) ztrátu. Je tedy nezbytné rizika kvantifikovat, tj. vyjádřit je v penězích. K tomu slouží kvantitativní analýza rizik.

Máme-li rizika vyjádřená finančně, můžeme si je seřadit od nejhoršího podle hrozící ztráty.

4. Jaká opatření se mi vyplatí?
Opatření stojí peníze. Porovnávat peníze s barvičkami moc nejde, ale protože máme rizika kvantitativně vyjádřená, můžeme srovnat jednotlivá řešení – jejich nákladnost a dopad na snížení rizik.

5. Jak budu měřit svoji bezpečnost?
Bezpečnost není jednorázový proces, proto je třeba neustále hlídat jeho efektivitu měřením a vylepšovat ji vzhledem k neustále se měnícímu prostředí a podmínkám na trhu.

Kontakt


+ 420 725 854 294
info@zagsecurity.com
Data Security Services s.r.o.
Radlická 663/28, 150 00 Praha

© 2021  |  zagsecurity.com  |  Zásady zpracování osobních údajů