Reference

Pomáháme firmám podnikat bezpečně, aby se mohly v klidu soustředit na svůj byznys. Při každé spolupráci dbáme na to, aby klient viděl náš přínos, uvědomil si, jaká rizika je nutné eliminovat a vnímal vynaložené investice do bezpečnosti jako efektivní.

Podívejte se, komu jsme už pomohli a co na naši vzájemnou spolupráci říkají.

„Dlouhodobě jsme v naší společnosti Velteko cítili potřebu lépe zabezpečit naše data. Proto jsme se obrátili na Tomáše Pavlise ze společnosti Zagsecurity jako odborníka na počítačovou bezpečnost, aby nám se zabezpečením dat pomohl. Tomáš provedl analýzu rizik a vypracoval návrh opatření na jejich snížení. Vše v průběžné spolupráci s námi, takže navržená opatření jsou ‚šitá na míru' pro naši společnost. Na základě zmíněných opatření jsme společně vypracovali ‚bezpečnostní' směrnice pro uživatele IT technologií v naší společnosti. Díky Tomášovi jsme IT bezpečnost pojali jako proces a zařadili jej do systému řízení společnosti Velteko. Navíc nové postupy vedly nejen ke zvýšení zabezpečení firemních dat, ale i zefektivnění práce celého IT oddělení. Všechny projekty byly dodány v dohodnutém rozsahu, termínu i kvalitě. Proto pokud potřebujete efektivně řešit zabezpečení vašich dat v širších souvislostech a požadavcích firmy, můžu s klidným svědomím služby společnosti Zagsecurity doporučit.”
Ing. František Šmídjednatel splečnosti Velteko
„V rámci stěhování celé firmy do nových prostor jsem se rozhodl jít s dobou a přejít na cloudové prostředí Google G Suite. Oslovil jsem Zagsecurity a po prvních konzultacích bylo jasné, že změnu na online prostředí doplníme i nastavením základních prvků kybernetické bezpečnosti. Musím říct, že jsem se k těmto krokům odhodlával dlouho a změna sídla společnosti byl skvělý impuls. Vše proběhlo skvěle díky profesionálnímu přístupu, moje spolupráce s Tomášem pokračuje v oblasti IT podpory i nadále. Když máte pocit, že to potřebujete udělat, udělejte to.”
Ing. Martin Hvězdamajitel splečnosti Eiskon
"Zpracováváme účetnictví pro korporátní klientelu, která klade stále větší nároky na bezpečnost svých dodavatelů. Od určité chvíle jsem už potřebovala někoho, kdo mi pomůže tyto nároky plnit a odpovídat na dotazy auditorů. Tomáš s kolegy ze Zagsecurity nejen že dokázali splnit požadavky auditorů, ale podařilo se jim využít naše už existující řešení nebo nastavit nová tak, aby byla smysluplná i pro naši každodenní práci. Konečně jsem to mohla pustit z hlavy a věnovat se práci pro klienty. Vím, že do budoucna je o bezpečnost postaráno. Spolupráci můžu tedy vřele doporučit, získáte bezpečnost na svojí straně."
Barbara P.majitelka účetní firmy
"S Tomášem Pavlisem ze Zagsecurity jsme spolupracovali na několika projektech v oblasti datové bezpečnosti, analýzy rizik a ověření efektivity nastavení firemních procesů. Musím ocenit Tomášův věcný přístup, jeho znalosti a rozsáhlé zkušenosti, zásadní je ale samozřejmě především plná spokojenost klientů, kterých se projekty týkaly – proto také právě rozbíháme spolupráci v další konkrétní věci."
JUDr. Miroslav UričařLEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. / LEGALITÉ Data Protection Services s.r.o.
"Od Tomáše a jeho kolegů jsem očekával doporučení na řešení zabezpečení a IT struktury naší organizace. Věděl jsem, že díky Tomášovu strukturovanému myšlení a smyslu pro pořádek i detail bude návrh obsahovat vše podstatné. Byl jsem mile překvapen , že kromě návrhu řešení přinesl do věci svoji vlastní invenci a tu společně se zkušenostmi z řízení svých společností/organizací promítl nejen do zadání a potřeb na uspořádání naší organizace, ale taktéž mi poskytl prostor (vzájemnou diskuzí a nabízením možných řešení) pro ujasnění vzájemných provázaností bezpečnosti a IT řešení naší organizace včetně jednotlivých procesů a datových úložišť. Díky Tomášovým službám se naše organizace vydala na cestu k bezpečnějšímu a efektivnějšímu IT uspořádání, což nám v budoucnu ušetří spoustu času i nervů při správě dokumentů organizace a současně nám to nabízí možnost zvětšení rozsahu činností, které při dobře nastaveném systému IT uspořádání může naše organizace vykonávat. Pokud máte organizaci se smysluplnou vizi a potřebujete vymyslet bezpečné řešení na podporu její realizace, je Tomáš tím, koho byste určitě mezi oslovit. Získáte tím nejenom profi služby/řešení, ale též zkušeného parťáka s vedením organizace k diskuzi nad uvažovanými řešeními."
JUDr. Petr JonášVědomí právníci, Škola Vitae

Pomůžeme Vám udržet Vaše
podnikání v bezpečí

  • Nevíte, jaká rizika Vám hrozí a zda má smysl se jim věnovat?
  • Chcete mít jistotu, že se Vám bezpečnostní opatření vyplatí?
  • Potřebujete ve firmě experta na řízení informační bezpečnosti?
  • Potřebujete pomoc s organizací nebo vyhodnocením penetračních testů?

Kontakt


+ 420 725 854 294
info@zagsecurity.com
Data Security Services s.r.o.
Radlická 663/28, 150 00 Praha

© 2021  |  zagsecurity.com  |  Zásady zpracování osobních údajů

V roce 2020 získala firma Data Security Services s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Data Security Services s.r.o. se sídlem „ Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha“ na projektu „Kreativní propagace datové bezpečnosti“ za účelem „vytvoření webových stránek, brandového manuálu, vytvoření letáku a brožury“. Očekávaným výstupem je „ kreativně prezentace firmy zabývající se šířením znalostí o důležitosti datové bezpečnosti, což zvýší konkurenceschopnost firmy“. Registrační číslo projektu: DOT/53/03/001235/2020

Projekt „Kreativní propagace datové bezpečnosti“ je spolufinancován Evropskou unií