Blog

Analýza rizik – základní stavební kámen bezpečnosti informací

V bezpečnosti se tyhle zoufalé rozhovory dějí neustále také. Bezpečnostní manažeři argumentují svými zkušenostmi...

Rozdíly mezi analýzou, posouzením a řízením rizik

Při práci s riziky se můžete setkat s pojmy, které se často používají jako synonyma, nicméně je důležité si uvědomit rozdíly mezi nimi...

5 věcí, které musíte znát pro efektivní řízení bezpečnosti

Nejdřív je potřeba si ujasnit, co a proč chci chránit. Nikdy nelze ochránit všechno proti všem, proto je identifikace...

Kybernetická bezpečnost není  to stejné, jako IT bezpečnost
 

Kdybych měl vybrat největší omyl, se kterým se setkáváme v oblasti kybernetické bezpečnosti...

Základní opatření pro zvýšení bezpečnosti

Naprostá většina útoků proti běžným firmám je prováděna necílenými, automatizovanými technikami. Díky tomu se jim lze relativně...

Virtuální bezpečnostní manažer 
 

V dnešní době je velmi těžké najmout schopného CISO, protože je příliš málo lidí se správnou kombinací řídích a technických...

Co je to penetrační test
 
 

Jedná se o metodu testování aktiv v definovaném rozsahu pomocí použití dostupných funkcí, funkčnosti a vlastností testovaných aktiv (programy, infrastruktura...

Jak efektivně použít penetrační testy

Tak jako kladivem se dobře zatlouká a špatně šroubuje, i penetrační testy jsou nástroj, který je nutné umět správně použít...

Různé typy penetračních testů
 

Penetrační testy můžeme dělit podle několika různých pohledů. Je důležité vědět dopředu, čeho chcete testováním dosáhnout a podle...

5 důvodů, proč na vás zaútočí
 

Lidé žijí v mylné představě, že kybernetické útoky musí být sofistikované, dobře naplánované a tudíž drahé. Nemusí...

Kontakt


+ 420 725 854 294
info@zagsecurity.com
Data Security Services s.r.o.
Radlická 663/28, 150 00 Praha

© 2021  |  zagsecurity.com  |  Zásady zpracování osobních údajů

V roce 2020 získala firma Data Security Services s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Data Security Services s.r.o. se sídlem „ Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha“ na projektu „Kreativní propagace datové bezpečnosti“ za účelem „vytvoření webových stránek, brandového manuálu, vytvoření letáku a brožury“. Očekávaným výstupem je „ kreativně prezentace firmy zabývající se šířením znalostí o důležitosti datové bezpečnosti, což zvýší konkurenceschopnost firmy“. Registrační číslo projektu: DOT/53/03/001235/2020

Projekt „Kreativní propagace datové bezpečnosti“ je spolufinancován Evropskou unií