Analýza
rizik vašeho podnikání

Identifikujeme hrozby pro vaše podnikání a vyjádříme je v možných finančních ztrátách. Porozumíte tak dopadům na váš byznys a budete vědět, jaká opatření se vám vyplatí.

Konzultace

Bezpečnostní konzultant

Poraďte se s odborníkem na informační bezpečnost, kdykoliv to budete potřebovat. Konzultujte své aktuální problémy a získejte jasná doporučení.

Jednorázová pomoc

Analýza rizik

Identifikujeme rizika a jejich výši převedeme na možné finanční ztráty. Budete tak vědět, jaká bezpečnostní opatření se vám vyplatí.

Komplexní řešení

Bezpečnost podnikání na míru

Analyzujeme rizika vaší firmy, navrhneme vhodná opatření a postaráme se o kompletní nastavení kybernetické bezpečnosti.

V čem vám pomůže analýza rizik

Analýza rizik vyčíslí potenciální hrozby vašeho podnikání na základě možných finančních ztrát. Žádné nevypovídající grafy, ale jasná data, která vám dají konkrétní představu o možném dopadu na váš byznys.

Budete vědět, do jakých opatření se vám vyplatí investovat a jak zjištěná rizika řídit efektivně, na základě jasných priorit.

V oblasti kybernetické bezpečnosti pro vás můžeme navrhnout kompletní opatření na míru.

Online test zdarma:

Analýza
rizik vaší firmy

Zjistěte, jaká rizika ohrožují vaše podnikání a jaká opatření proti nim zavést.

Jak probíhá zavedení risk managementu

Identifikujeme rizika vašeho podnikání a vyčíslíme je na základě hrozících finančních ztrát. Získáte tak jasnou představu o možných dopadech na vaši firmu.

Podle výše jednotlivých rizik stanovíme jasné priority a navrhneme taková opatření, do kterých se vyplatí investovat.

Bezpečnost v oblasti kybernetiky si pak vezmeme kompletně na starost. Navrhneme a implementujeme řešení na míru, a zajistíme tak ochranu veškerých dat i celé IT infrastruktury. Provedeme vás potřebným školením a zavedená opatření vás naučíme řídit.

Komu jsme
již pomohli

K bezpečnějšímu podnikání jsme už pomohli řadě firem. Toto jsou některé z nich.

„Dlouhodobě jsme v naší společnosti Velteko cítili potřebu lépe zabezpečit naše data. Proto jsme se obrátili na Tomáše Pavlise ze společnosti Zagsecurity jako odborníka na počítačovou bezpečnost, aby nám se zabezpečením dat pomohl. Tomáš provedl analýzu rizik a vypracoval návrh opatření na jejich snížení. Vše v průběžné spolupráci s námi, takže navržená opatření jsou ‚šitá na míru' pro naši společnost. Na základě zmíněných opatření jsme společně vypracovali ‚bezpečnostní' směrnice pro uživatele IT technologií v naší společnosti. Díky Tomášovi jsme IT bezpečnost pojali jako proces a zařadili jej do systému řízení společnosti Velteko. Navíc nové postupy vedly nejen ke zvýšení zabezpečení firemních dat, ale i zefektivnění práce celého IT oddělení. Všechny projekty byly dodány v dohodnutém rozsahu, termínu i kvalitě. Proto pokud potřebujete efektivně řešit zabezpečení vašich dat v širších souvislostech a požadavcích firmy, můžu s klidným svědomím služby společnosti Zagsecurity doporučit.”

Ing. František Šmíd
jednatel společnosti Velteko

"S Tomášem Pavlisem ze Zagsecurity jsme spolupracovali na několika projektech v oblasti datové bezpečnosti, analýzy rizik a ověření efektivity nastavení firemních procesů. Musím ocenit Tomášův věcný přístup, jeho znalosti a rozsáhlé zkušenosti, zásadní je ale samozřejmě především plná spokojenost klientů, kterých se projekty týkaly – proto také právě rozbíháme spolupráci v další konkrétní věci."

JUDr. Miroslav Uričař
LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

FAIR metodika analýzy rizik

Pro analýzu a řízení rizik používáme mezinárodní standard FAIR, který jako jediný pracuje s konkrétními čísly a řeší rizika z pohledu byznysu.

Řízení bezpečnosti podnikání je tak podloženo jasnými daty, která pomáhají do jeho ochrany efektivně investovat.

V České republice jsme jedinými držiteli certifikátu tohoto mezinárodního standardu.

Více o analýze rizik v podnikání

Analýza rizik – základní stavební kámen bezpečnosti informací

V bezpečnosti se tyhle zoufalé rozhovory dějí neustále také. Bezpečnostní manažeři argumentují svými zkušenostmi...

Rozdíly mezi analýzou, posouzením a řízením rizik

Při práci s riziky se můžete setkat s pojmy, které se často používají jako synonyma, nicméně je důležité si uvědomit rozdíly mezi nimi...

5 věcí, které musíte znát pro efektivní řízení bezpečnosti

Nejdřív je potřeba si ujasnit, co a proč chci chránit. Nikdy nelze ochránit všechno proti všem, proto je identifikace...

Pomůžeme Vám udržet Vaše
podnikání v bezpečí

  • Nevíte, jaká rizika Vám hrozí a zda má smysl se jim věnovat?
  • Chcete mít jistotu, že se Vám bezpečnostní opatření vyplatí?
  • Potřebujete ve firmě experta na řízení informační bezpečnosti?
  • Potřebujete pomoc s organizací nebo vyhodnocením penetračních testů?

Kontakt


+ 420 725 854 294
info@zagsecurity.com
Data Security Services s.r.o.
Radlická 663/28, 150 00 Praha

© 2021  |  zagsecurity.com  |  Zásady zpracování osobních údajů

V roce 2020 získala firma Data Security Services s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Data Security Services s.r.o. se sídlem „ Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha“ na projektu „Kreativní propagace datové bezpečnosti“ za účelem „vytvoření webových stránek, brandového manuálu, vytvoření letáku a brožury“. Očekávaným výstupem je „ kreativně prezentace firmy zabývající se šířením znalostí o důležitosti datové bezpečnosti, což zvýší konkurenceschopnost firmy“. Registrační číslo projektu: DOT/53/03/001235/2020

Projekt „Kreativní propagace datové bezpečnosti“ je spolufinancován Evropskou unií