Risk analysis of your business

We identify threats to your business and express them in potential financial losses.This will help you understand the impact on your business and know what measures will pay off.

Consulting

Security expert

Consult an information security expert whenever you need it.Consult your current issues and get clear recommendations.

One-time help

Risk analysis

We identify risks and express them as possible financial losses. This way you will know what security measures will pay off for you.

Complex solutions

Security tailored to your needs

We analyze your business risks, propose appropriate measures and take care of complete cybersecurity implementation.

How risk analysis can help you

Risk analysis quantifyes potential threats to your business based on potential financial losses.No non-telling charts but clear data that will give you a concrete idea of the potential impact on your business.

You will know what measures are worth investing in and how to manage the identified risks effectively, based on clear priorities.

In cyber security, we can propose complete taylor made solution for you.

Online test zdarma:

Risk analysis of your company

Find out what risks are threatening your business and what measures to take against them.

How the introduction of risk management works

We identify the risks for your business and quantify them based on potential financial losses. This gives you a clear idea of the potential impacts on your business.

Depending on the level of individual risks, we will set clear priorities and propose measures that are worth investing in.

We will then take complete care of cybersecurity. We design and implement tailor-made solutions to ensure the protection of all data and the entire IT infrastructure. We will guide you through the necessary training and teach you how to manage the measures in place.

Komu jsme
již pomohli

K bezpečnějšímu podnikání jsme už pomohli řadě firem. Toto jsou některé z nich.

„Dlouhodobě jsme v naší společnosti Velteko cítili potřebu lépe zabezpečit naše data. Proto jsme se obrátili na Tomáše Pavlise ze společnosti Zagsecurity jako odborníka na počítačovou bezpečnost, aby nám se zabezpečením dat pomohl. Tomáš provedl analýzu rizik a vypracoval návrh opatření na jejich snížení. Vše v průběžné spolupráci s námi, takže navržená opatření jsou ‚šitá na míru' pro naši společnost. Na základě zmíněných opatření jsme společně vypracovali ‚bezpečnostní' směrnice pro uživatele IT technologií v naší společnosti. Díky Tomášovi jsme IT bezpečnost pojali jako proces a zařadili jej do systému řízení společnosti Velteko. Navíc nové postupy vedly nejen ke zvýšení zabezpečení firemních dat, ale i zefektivnění práce celého IT oddělení. Všechny projekty byly dodány v dohodnutém rozsahu, termínu i kvalitě. Proto pokud potřebujete efektivně řešit zabezpečení vašich dat v širších souvislostech a požadavcích firmy, můžu s klidným svědomím služby společnosti Zagsecurity doporučit.”

Ing. František Šmíd
jednatel společnosti Velteko

"S Tomášem Pavlisem ze Zagsecurity jsme spolupracovali na několika projektech v oblasti datové bezpečnosti, analýzy rizik a ověření efektivity nastavení firemních procesů. Musím ocenit Tomášův věcný přístup, jeho znalosti a rozsáhlé zkušenosti, zásadní je ale samozřejmě především plná spokojenost klientů, kterých se projekty týkaly – proto také právě rozbíháme spolupráci v další konkrétní věci."

JUDr. Miroslav Uričař
LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

FAIR metodika analýzy rizik

Pro analýzu a řízení rizik používáme mezinárodní standard FAIR, který jako jediný pracuje s konkrétními čísly a řeší rizika z pohledu byznysu.

Řízení bezpečnosti podnikání je tak podloženo jasnými daty, která pomáhají do jeho ochrany efektivně investovat.

V České republice jsme jedinými držiteli certifikátu tohoto mezinárodního standardu.

More about business risk analysis

Analýza rizik – základní stavební kámen bezpečnosti informací

V bezpečnosti se tyhle zoufalé rozhovory dějí neustále také. Bezpečnostní manažeři argumentují svými zkušenostmi...

Rozdíly mezi analýzou, posouzením a řízením rizik

Při práci s riziky se můžete setkat s pojmy, které se často používají jako synonyma, nicméně je důležité si uvědomit rozdíly mezi nimi...

5 věcí, které musíte znát pro efektivní řízení bezpečnosti

Nejdřív je potřeba si ujasnit, co a proč chci chránit. Nikdy nelze ochránit všechno proti všem, proto je identifikace...

We will help you keep yours business secure

  • Do you know what risks you are at and whether it makes sense to attend to them?
  • Do you want to make sure that the security measures pay off?
  • Do you need an expert to manage information security in your company?
  • Do you need help to organize or evaluate penetration tests?

Contact


+ 420 725 854 294
info@zagsecurity.com
Data Security Services s.r.o.
Radlická 663/28, 150 00 Praha

© 2021  |  zagsecurity.com  |  Zásady zpracování osobních údajů

V roce 2020 získala firma Data Security Services s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Data Security Services s.r.o. se sídlem „ Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha“ na projektu „Kreativní propagace datové bezpečnosti“ za účelem „vytvoření webových stránek, brandového manuálu, vytvoření letáku a brožury“. Očekávaným výstupem je „ kreativně prezentace firmy zabývající se šířením znalostí o důležitosti datové bezpečnosti, což zvýší konkurenceschopnost firmy“. Registrační číslo projektu: DOT/53/03/001235/2020

Projekt „Kreativní propagace datové bezpečnosti“ je spolufinancován Evropskou unií